Menu

Fremtidsanalyse

Fremtidsforskning og cases

Danmark

Emner  
Arbejdsmarkedet
Bæredygtighed
Det offentlige
Erhvervlivet
Forbrugere
Militæret
Samfundet

Det offentlige

DK2050 - DAC
Det er afsættet for DK2050, som har samlet ti kommuner, tre regioner, fire ministerier, fonde og private virksomheder og skabt fire fremtidsscenarier for Danmark og danske byer.
www.dac.dk/viden/dk2050

Scenarier for Danmark 2050
I DK2050 beskrives fire mulige fremtider ved hjælp af scenariemetoden.

De fire scenarier repræsenterer forskellige hypotetiske samfundsstrukturer og folkestemninger. 
www.dac.dk/viden/dk2050

De fire scenarier   
1: Grøn stat
2: Grønne netværk
3: Grøn guerilla
4: Grønne kompromisser

1: Grøn stat  
Langsigtede politiske beslutninger, der understøtter national teknologisk udvikling. “Beyond green” ... 

2: Grønne netværk  
Værdikampe mellem subkulturer dominerer dagsordenen, drevet af borgere og non-profit organisationer ...

3: Grøn guerilla  
De mest succesfulde regioner har gjort det grønne til et konkurrenceværktøj ...
 
4: Grønne kompromisser  
Den grønne omstilling er nedprioriteret, pga. presserende problemstillinger omkring økonomisk vækst ...

Ovenstående udviklingstendenser er udarbejdet af analysebureauet DAMVAD.
www.dac.dk/viden/dk2050

Damvad Analytics A/S 
www.damvad.com
2015: Damvad Gruppen med omkring 50 konsulenter bliver videreført som Damvad Analytics A/S, efter sin overraskende konkurs.
www.borsen.dk/nyheder ... 

Samfundet

Om teknologiudviklingens påvirkning af samfundet

Peter Svarre
Anmeldelse og kritik af Azeem Azhar
Kritik af hvordan man visualiserer eksponentielle kurver 
www.kommunikationsforum.dk ... Azeem-Azhar ... 

Peter Hesseldahl
Anmeldelse af Azeem Azhar
www.mm.dk/artikel/azeem-azhar ... 

Erhvervslivet

René Rohrbeck, Aarhus University
Environmental scanning, futures research, strategic foresight and organizational future orientation: a review, integration, and future research directions
Conference Paper 2012. 
www.researchgate.net/publication/236 ... 

Scenario-based strategizing: Advancing the applicability in strategists' teams 
www.researchgate.net/profile/Rene_Rohrbeck2

Anne-Marie Dahl
Introduktion til fremtidsforskning og megatrends.
Er du nysgerrig for at vide, hvordan dine kunder, elever eller medarbejdere vil tænke i fremtiden?
www.futuria.dk
www.youtube.com/watch ... 

Anne Skare Nielsen  
www.futurenavigator.dk

Birthe Linddal 
Trend-spotting, urbanisering, provins, consumer insight, food world mm.
www.fremtidsforskeren.dk

Bodil Nissen  
Miljø og bæredygtig udvikling. 
www.bodiln.dk
www.twitter.com/nissen_bodil

Carsten Beck
Fremtidens kompetencebehov. Kompetenceudvikling på statens arbejdspladser. 
Instituttet for Fremtidsforskning. iff.dk
www.kompetenceudvikling.dk ... 
www.vimeo.com ... 
www.athenas.dk/carsten-beck-foredrag ... 

Christiane Vejlø 
Digitale trends og teknologiens påvirkning af mennesker, virksomheder og samfund. 
www.athenas.dk/christiane-vejloe-foredrag ... 

Denis Rivin 
www.fremvirke.dk/bestyrelse-stiftere
www.twitter.com/denisrivin

Marianne Levinsen
Forbrugere, detailhandel og byer i fremtiden. 
Center for Fremtidsforskning.
www.fremforsk.dk
www.strongmind.dk

Jeffrey Saunders 
Direktør for Instituttet for Fremtidsforskning.
Robotter indtager arbejdsmarkedet.
www.altinget.dk/digital ... 

Jesper Bo Jensen
Geopolik, banker, Detailhandel, erhvervsudvikling i kommuner og regioner mm.
Center for Fremtidsforskning
www.fremforsk.dk
For tidligt at erklære provinsen død
www.tvmidtvest.dk/artikel/fremtidsforsker ... 

Johan Peter Paludan 
Fremtidsforskning som begreb.
www.johanpeterpaludan.dk

Klaus Æ. Mogensen 
Instituttet for Fremtidsforskning
Her vil robotter overtage vores job i fremtiden.
www.nyheder.tv2.dk/samfund/2017 ... 

Liselotte Lyngsø - Future Navigator.
Vær nysgerrig i jagten på sund vækst
www.jyskebank.tv/fremtidsforsker ... 
... flere pauser i løbet af livet.
www.femina.dk/dit-liv/selvudvikling ... 

Mathias S Kirkegaard 
Stordriftsfordele for små fødevareproducenter. 
www.symbiosen.com
www.jegdu.com
www.twitter.com/mskirkegaard

Mette Sillesen  
Fremtidens arbejdsmarked: Hvad fremtiden vil kræve af dig når robotterne tjekker ind
www.mettesillesen.com

Pernille Tranberg 
Dataetik  og digitalt selvforsvar.
www.dataethicsconsulting.com
www.fremvirke.dk/bestyrelse-stiftere
www.twitter.com/pernillet

Preben Mejer
Smart Computing bølgen. 
A-handel står for automatiserede indkøb.
www.radr.dk
www.da.wikipedia.org/wiki/Preben_Mejer

Thomas Fejfer 
www.linkedin.com/in/thomas-fejfer ...
www.sim4people.com

Ulf Boman - DK2050-projektet
www.sonderborgkommune.dk ... pdf

Uffe Palludan 
Grøn transport mm. 
www.altinget.dk/transport ..
Fremtidsforskningen har svigtet.
www.palludan.dk